Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
54.05 KB
2008-05-10 11:19:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
319
2172
Rövid leírás | Teljes leírás (4.39 KB)

Orosztony - Ki kicsoda Zala megyében 2005 247old

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Orosztony


A község első írásos említései 1225-ből Vrustin, 1251-ből Oroz-ton, 1261-ből Rustun, 1335-böl Oroszthon néven találhatók. A név származása bizonytalan, valószínű-leg szláv eredetű. Már 1225-ben volt a falunak temploma, a papját Óbuscnak hívták. A település 1568-ban átkerült a Zalavári Apátság és az Orosztonyi örökö-sök, Farkas István és Egri Péter tulajdonába. 1571-ben Alsóorosztony területén esett el Thury György, Kanizsa várának ka-pitánya. Az ütközés helyét ma is harckertnek nevezik, emlékét kop-jafa őrzi. A település 1658-ban gróf Batthyány Ádám védelme alatt állt. A községben ma 476-an élnek. Az elvándorlás megállt, a lélek-szám nem változott jelentősen az elmúlt évekhez képest. C Az oktatás egyházi irá-nyítású kezdetei 1788-ra vezethe-tők vissza. 2001-ben azonban ez az alapellátás - az alacsony gyer-meklétszám miatt - megszűnt. Az óvoda - ma hat alkalmazottal -1976-tól fogadja a gyerekeket (ve-zető: Tóthné VerczEvd). 1992-ben épült meg a sportöltöző és a tornaterem, amelyet ma is nagy előszeretettel használnak a gyermekek. Működik még konditerem és 3 ezer kötetes könyvtár is. 1960-ban új orvosi rendelő épült a háziorvosi és védőnői szolgá-lat részére, amely orosztonyi központtal ma Kerecsenyt és Zalaszabart is ellátja. A háziorvos dr. Lóján József, a védőnő Bécsné Doszpoth Renáta.

D 2003 óta működik az Orosztony Községért Egyesület, amelynek vezetője dr. Loján Józsefné. E A történelmi nevezetességű Pogányváron, egykori nevén Pogány hegyen már 1746-ban szőlőt termeltek. Ma a megye 3. legmagasabb pontjaként kedvelt kirándulóhelye a turistáknak, miután kilátó-járól gyönyörű panoráma nyílik a Kis-Balatonra, a Keszthelyi-öbölre és a környező településekre. A te-lepülés déli részén elhelyezkedő Öröm-hegyen évti-zedek óta működő kulcsos turistaház nyújt pihenő helyet az erre kirándulóknak. Tulajdonosa a Postás SE, a gondnoki szerepet Tomasics Já-nos látja el.
F A településen jelentős beruházások történtek az elmúlt években. 2002-ben új ravatalozó épült a szépen rendbentartott köz-temetőben. 1300 méter járdasza-kaszt újítottak fel, és folyik 360 méter járdaszakasz építése is. Az óvodát és az azt ellátó konyhát a HACCP rendszer előírásainak megfelelően újították fel. Elvé-gezték az akadálymentesítéseket az óvodában, az orvosi rendelő és védőnői szolgálatnál egyaránt. Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a község képét rendezettebbé, tisztábbá, szeb-bé és virágosabbá tegye, hogy az itt élő embereknek élhetőbb körülményeket biztosítson. Elültettek ezért 460 fát és díszcserjét, pihenőparkokat alakítottunk ki, az egyiken az unió előírásainak megfelelő játszó-teret készítettek. A település virágossá tételét a jövő-ben is folytatják, mert jónak ítélik adottságaikat a fa-lusi turizmus megalapozásához. H Orosztony polgármestere Szőllősi Tibor-né, alpolgármestere Egyed János. A képviselő-testü-let további tagjai: Bogdán László, id. Kiss Károly, Koller István, dr. Loján Józsefné és Simon József. A községben dr. Pető Barnabás vezetésével kör-jegyzőség működik. Az államigazgatási ügyek inté-zésében Simonné Bognár Veronika pénzügyi főelő-adó és Steinhardtné Kiss Erzsébet igazgatási főelő-adó tevékenykedik.